Watch “Renault Twizy Compact electric car” 

https://youtu.be/59i4K-X-xq8