Watch “2015 Volta Bcn Electric Bike” 

https://youtu.be/yvU9Xr-u5iA