Watch “Paris Motor Show 2016 World top Electric Cars” 

https://youtu.be/Wjulplzxp04