Watch “Mercedes Benz Electric Car B Class Electric Drive” 

https://youtu.be/pO3yobIDPWA