Watch “BAIC Arcfox 7 Electric Supercar 2016 Beijing Motor Show”

https://youtu.be/9rT2IrNZoo8