Watch “Mahindra e2o EV”

https://youtu.be/vHdHK7cdMQg